(Raas Goobana Daaccii),Qusee Dinagdee,Gabayyoo Gurmuu fi kaan Itoophiyaa ijaaranii keechatti salphannaan H/Maaram faa qabsoo Oromummaatti fuulleffatan.

.

Waraqaa qorannoosaaniitiin qabxiilee afurirratti xiyyeeffachuun ibsaniiru. 1 Seenaa Gootota Oromoo Pdf Yeah, reviewing a ebook Seenaa Gootota Oromoo Pdf could ensue your near associates listings.

.

.

This is just one of the solutions for you to be successful. Dajjazmash Baalchaa Safoo. Kan Seenaan jaraa Ummataa Oromoo biratti Akka Dungoo ifuudha.

.

# Mana_Kitaabaa_Elelleetii argattu. Tags Afran qalloo Ali Birraa arif Alii. Maqaa gootota oromoo Muraasa Kan irraanfataman wal ha yaadachiisuun dhaloota boriitif Lafa Ka'un Barbaachiisaadha.

Mar 5, 2022 · Gabayyoo Gurmuu yaadadhaa. 1886 gootota abbaa waraana adwaa 11 keessaa 9 Oromoo tauu isaanii ragaa ilaalaa.

Mar 2, 2019 · Jirra kaa jirra jirra Utuu hin cabiin hokkollus Kunoo har'a geenyeerra Seenaa afaan saaqneerra.

youtube.

Mahaammad Alii (Nigus Mika’eel) isa Walloo, Qusee Dinagdee (Habta Goorgiis Dinagde), kanneen biraas. Looreet Tseggaayee G/Madiin (Qawweessaa Luuccaa Roobaa ) 153.

. 1 day ago · Gaafa Afrikaatti jilli addaa Yunaayitid Isteetis Maayik Hamer Caamsaa 10 bara 2023 bakka bu’ootaa hawaasaa Itiyoophiya kutaa Kaalifoorniyaa Magaala Loos Anjeles jiranuu wajjin waa’ee haala Itiyyophiyaa irrati marii taasisanii jiru.

.
1886 gootota abbaa waraana adwaa 11 keessaa 9 Oromoo tauu isaanii ragaa ilaalaa.
.

Jun 28, 2022 · 148.

and autonomy in building the empire gives a dimension of.

Maqaa gootota oromoo Muraasa Kan irraanfataman wal ha yaadachiisuun dhaloota boriitif Lafa Ka'un Barbaachiisaadha. . .

. SEENAA HIIKAA AWWAAJII Onesmos Nasib Hiikaa Awwaajii namoota bebbeekamoo Oromoon qabaatanii dhaban keessaa nama tokko. 157. Feb 15, 2021 · Saamicha Maqaa fi Seenaa Gototaa! Eenyu Ilmaan G/Taddasaa? Po po Ayii Ya Ilmaan G/Taddasaa Birruu,Isinitti hin hafne? G/Taddasaa Birruu jalqabatti biyya. Oromoon piroojektii Itoophiyaa keessaa qooda leencaa qaba! Itoophiyaa Oromootu ijaare! Kan diina irraa ishee tiksaa tures isuma. Jan 21, 2022 · Seenaan jiraataadha, Dhalootaan dhaalama, dhalootaan himama, dhalootaanis irra deebi’amee dalagama.

Bara waraana Adawaafii maacoo 90% gootota Oromoo tauu isaanii ragaa asiin gadii dubbisaa gootuumaa saba guddaa dhokate uummaata tti agarsisaa.

Apr 11, 2023 · 1 Seenaa Gootota Oromoo Pdf Yeah, reviewing a ebook Seenaa Gootota Oromoo Pdf could ensue your near associates listings. .

.

.

Kara deemtuun ni wacci Waa'ee gootaa haasofna Waa'ee Gabayyoo.

Seenaa injifannoo boonsaa kana keessa tarsiimoo fi irree gootummaa gootota ilmaan Oromoo kanneen akka Baalchaa Saafoo, Qusee Diinagdee/ Fiitawuraarii Habtegoorgis Diinagdee/, Gabayyoo Gurmuu, Oromoo Raayyaarraa Alulaa Abbaa Naggaa, Raas Walee Marsoo, Adaal Tasammaa Goshuu, Raas Alii Mohaammad, Raas Makonnin Guddisaa fi kanneen biroo hedduu.

Raas Abebe Aragga Becheree.